EloVac®-P

EloVac®-P är en kompakt lösning för vakuumavgasning av rötslam med samtidig fosfatutfällning. Tekniken förbättrar avvattningen och minskar fosfatbelastningen. Den är särskilt lämpad för anaeroba rötslamsanläggningar där man har problem med struvitbildning och vill förbättra avvattningen samt minska polymerförbrukningen.

- En produkt från ELIQUO

Unika fördelar

Environmental Technology Award

Baden-Württemberg 2019
Nominerad
Kategori 3
Utsläppsminskning, rening & separation

När det är höga fosfathalter i rötslam, exempelvis i en Bio-P-anläggning, ökar vattnets förmåga att binda EPS och proteiner. När de upplösta fosfaterna fälls ut minskar vattnets bindningsförmåga, vilket gör att rötslammet enklare kan avvattnas. Rötslam från reningsverket i Lingen, Tyskland, undersöktes före och efter användning av EloVac®-P. Den TR(A)-parameter som används för att bedöma avvattningen från slammet (en metod utvecklad av VA-ingenjör Julia Kopp) visade att avvattningen ökade med mer än 5 procentenheter. Baserat på dessa resultat beräknas vakuumavgasning med P-utfällning som fristående teknik ge kostnadsbesparingar på cirka 20 procent.

Vakuumavgasning höjer rötslammets pH-värde något och när magnesiumklorid tillsätts sker en kontrollerad struvitutfällning i reaktortanken, vilket leder till att struvit varken nybildas eller separeras. Mikrokristallerna är små som fina sandkorn och får inget fäste på rör, tankar eller avvattningsutrustning. Eftersom pH-värdet höjs något (<8), samtidigt som koncentrationen av fosfat minskar betydligt, förhindrar man att struvit bildas nedströms.

Med EloVac®-P sker fosfatutfällningen på ett annat sätt än med än konventionella tekniker: det sker ingen tillväxt och kristallerna separeras inte. Den tekniska lösningen har därför unika fördelar: reaktortanken kan ha en mycket liten volym (cirka 50 gånger mindre än en standardlösning) eftersom den kemiska reaktionen pågår i sekunder snarare än i timmar. Med EloVac®-P undviker man dessutom att avvattningsutrustningen påverkas
av struvitkristaller med slipegenskaper.
EloVac®-P är ett modulsystem som lämpar sig för anläggningar av alla storlekar. EloVac®-P finns i olika versioner med en genomströmning av rötslam på mellan 10 m³/h och 50 m³/h. Systemet levereras förmonterat på skenor och det krävs därför minimalt med monteringsarbete på plats.

Vid konventionella processer för fosfatutfällning höjs pH-värdet i rötslammet, antingen genom att det tillsätts kaustiksoda, det vill säga att kemikalieförbrukningen ökar, eller genom luftning så att CO₂ bildas. Utöver CO₂ innebär luftning även att metan släpps ut i atmosfären. EloVac®-P ger en vakuumavgasning som inte bara ökar pH-värdet genom att förhindra CO₂-bildning, vakuumet fångar även in den biogas som inte är ”utblandad” med luft, vilket förhindrar att metan släpps ut i atmosfären. Den återstående biogasen kan sedan användas som drivmedel för utrustningen, vilket gör att EloVac®-P får en positiv energibalans.

Kvaliteten på de biosolider som produceras för att bli gödningsmedel förbättras med EloVac®-P eftersom de små struvitkristallerna finns kvar i den avvattnade produkten.

EloVac®

EloVac®-P

vakuumavgasning

vakuumavgasning + fosfatutfällning
Förbättrad avvattning < 3 % < 5 %
Minskad polymeranvändning
Kompakt system och enkel installation
Motverkar struvitbildning
Minskad fosfatbelastning
Genererar biogas (positivt energisystem)
Ökad kvalitet på biosolidmaterialet
Minskade växthusgasutsläpp
Välfungerande gödningsmedel av rötslam med högt PO4-P-innehåll > 50mg/l

Så fungerar det

  1. Slammet matas löpande in i reaktortanken för avgasning.

  2. En vakuumpump extraherar metan och CO₂ ur rötslammet, vilket höjer pH-värdet i reaktortanken. Tack vare att gasen vakuumextraheras får driften en positiv energibalans eftersom biogas fångas in samtidigt som växthusgasutsläppen minskar.

  3. MgCl2 tillsätts i reaktortanken. Det högre pH-värdet gör att struvitbildningen blir kontrollerad och att det inte bildas kristaller. Bearbetningstid ~ 10 minuter.

  4. Det gasfria rötslammet med den utfällda struviten matas ut löpande för avvattning.

Klimatavtryck för EloVac®-P-lösningen

Fosfatutfällning, kompakt, lättinstallerad och monterad på skena.

EloVac® är skalbar

EloVac®
-modell
Mått
Bearbetnings
kapacitet
Anläggnings
storlek
10 1,8 m x 5,2 m 2 - 10 m3/h < 150 000 PE
20 1,8 m x 5,5 m 5 - 20 m3/h < 400 000 PE
30 2,5 m x 6,5 m 10 - 30 m3/h < 600 000 PE
40 2,5 m x 7,3 m 15 - 40 m3/h < 750 000 PE

References

Project Country
Status Flow [m³/d] Year of commissioning
Ovivo USA Full scale pilot, under construction 480 2022
Undisclosed customer South Korea Full scale demo, under construction 238 2022
Vand Center Syd Denmark Full scale, under construction 600 2022
Winsen Germany Full scale demo (6 months) - 2021
Provo Water, UT USA Full scale 416 2021
Hof WWTP Germany Full scale demo (2 months) 480 2021
Magdeburg WWTP Germany Full scale demo (2 months) 480 2021
Hannover WWTP Germany Full scale demo (4 months) 480 2020/2021
Passau Germany Full scale demo (1 month) 144 2020
Ottestad WWTP Norway Full scale 288 2020
Lingen (Ems), EloVac®/EloVac®-P Germany Full scale 240 2016/2019

Så här säger kunderna

Efter att vi infört ett vakuumavgasningssystem med fosfatutfällning – EloVac®-P – har vi inte längre problem med struvitbildning. Med EloVac®-P undviker vi inte bara driftsstörningar, vi sparar även kostnader för avfall och polymerer.

Citat från ledningen på reningsverket i Lingen (EMS)

Är EloVac®-P rätt val för er VA-anläggning?

  • Har ni höga avfallskostnader?
  • Har ni problem med struvitbildning?
  • Har ni Bio-P?
  • Har ni som mål att minska koldioxidavtrycket från er verksamhet?
  • Är gödningsmedelsprodukternas kvalitet viktig för er?

Gör en kostnadsfri EloVac®-P-bedömning

Fyll i uppgifterna nedan och ta reda på mer om EloVac®-P. Eftersom det finns olika typer av slam kan vi göra labbtester vid vår anläggning för att beräkna vilken effekt vakuumavgasning och fosforutfällning skulle få på avvattning, P-minskning och förväntad gasvolym för ert rötslam.

Beskriv era behov nedan så tar vi kontakt med er inom kort.

* Obligatoriskt fält

Uppgifter som krävs för att göra en EloVac®-P-bedömning:

Obligatorisk uppgift, samtycke till integritetspolicy*